Қазақстандық физикалық қоғам
050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 71
Телефон 8 (727) 377-34-14
Электрондық пошта: abishevme@gmail.com

Реквизиттер

  • АО "Банк ЦентрКредит"
  • БИК KCJBKZKX
  • БИН банка 980640000093
  • «Қазақстандық физикалық қоғам» Республикалық қоғамдық бірлестігінің пайдасына БИН170440033896
  • Ағымдағы шот (KZT) KZ738562203123805969
  • Карта номері (KZT) 4899 8888 9250 4501

    Құрметті қоғам мүшелері!
    «Қазақстандық физикалық қоғам» Республикалық қоғамдық бірлестігінің жеке мүшелік жарнасы 10000 теңге.