Қазақстандық физикалық қоғам
050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 71
Телефон 8 (727) 377-34-14
Электрондық пошта: abishevme@gmail.com